Naamloos document

Grondwater

24 jun 2015

hd_02

Het grondwaterpeil in Nederland zakt doordat de industrie, agrarische sector en waterbedrijven veel grondwater aan de bodem onttrekken. Bovendien zorgen de toenemende bebouwing en bestrating ervoor dat veel regenwater het grondwater niet meer bereikt, maar in het riool belandt. Hierdoor bestaat het gevaar dat kostbare natuurgebieden verdrogen.

Op het MEK wordt overtollig regenwater vanaf het grasdak afgevoerd naar onze ganzenvijver, zodat het uiteindelijk weer in het grondwater terecht komt.

Facebooktwitter

Comments are closed.