Afstandsdieren

Regelmatig bieden mensen dieren aan bij het MEK, bijvoorbeeld omdat ze er niet langer voor kunnen zorgen of omdat ze het gevonden hebben. Het MEK neemt echter geen dieren aan. Wel kunnen we u adressen geven van goede opvang voor uw gewezen huisdier of voor gevonden en/of gewonde dieren. Wanneer u de zorg voor een dier over wilt dragen aan een van deze organisaties, kunnen daar soms kosten aan verbonden zijn.

Kleinveehandelaren
Cees Jacobs 076-5218858
Frans Schrauwen 06-53301179/076-5985876
Deze mensen proberen de aangeboden dieren te verkopen aan een goed tehuis. Het MEK maakt ook gebruik van hun diensten wat betreft aan- en verkoop van eigen boerderijdieren.

Konijnenopvang Binkies
Opvang konijnen
Ballemansweg 8
4855 AP Galder
Tel: 06-44876742
e-mail: info@konijnenopvangbinkies.nl
http://www.konijnenopvangbinkies.nl/

Dierenasiel Breda en omstreken
Ook voor konijnen en knaagdieren
Oude Baan 60
4825 BL Breda
tel: 076 – 5712712
e-mail: dierenopvangbreda@live.nl
http://www.dierenopvangbreda.nl

Vogel- en zoogdieropvangcentrum
Opvang gewonde en zieke vogels en inheemse zoogdieren (o.a. tamme en wilde konijnen)
Luitertweg 36a
4882 TD Zundert
tel: 076-5974165
e-mail: info@vrczundert.nl
http://www.vrczundert.nl

Stichting Egelopvang Roosendaal e.o.
Opvang en advies bij gevonden en gewonde egels
Lavadijk 297
4706 KZ ROOSENDAAL
0165 – 55 94 45/ 06 – 30 54 24 31
e-mail: st.egelopvangroosendaal@home.nl
http://www.egelopvangroosendaal.nl

Facebooktwitter